کره شمالی : دیپلماسی فرانسه منسوخ شده است
تهران- ایرنا- رسانه‌های کره شمالی بامداد جمعه از گشتزنی هوایی فرانسه در نزدیکی شبه‌جزیره کره انتقاد کرده و آن را «دیپلماسی منسوخ» خواندند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85249023/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA