کره شمالی: آمریکا بزرگترین جنایتکار جنگی است


تهران- ایرنا- کره شمالی سه‌شنبه تصمیم آمریکا برای ارسال بمب های خوشه‌ای به اوکراین را محکوم کرد و ایالات متحده را بزرگ‌ترین جنایتکار جنگی و عامل ادامه بحران اوکراین خواند.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85167158/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA