کره جنوبی ۱۵ فرد حقیقی و شرکت پیونگ یانگ را تحریم کرد


تهران – ایرنا- وزرات امور خارجه کره کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد که مقامات سئول تصمیم گرفتند که تحریم های یکجانبه ای را علیه هشت فرد و هفت سازمان از مرتبط با برنامه موشکی هسته ای پیونگ یانگ اعمال کنند.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/84958970/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF