کره جنوبی در کارگروه فرمول صلح اوکراین مشارکت می کند

[ad_1]


تهران – ایرنا – یک مقام ستاد ریاست جمهوری اوکراین امروز چهارشنبه خبر داد کره جنوبی در یک گروه کاری که وظیفه اجرای طرح صلح پیشنهادی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین را برعهده دارد، شرکت خواهد کرد.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85192564/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF