کره جنوبی به دنبال افزایش حضور اقتصادی در آفریقا

[ad_1]


تهران- ایرنا – وزیر صنایع کره جنوبی با رئیس جمهوری کیپ ورد دیدار و درباره راه های تقویت روابط دوجانبه در زمینه کشاورزی، تجارت، سرمایه گذاری، زیرساخت های انرژی و اقتصاد گفت و گو کرد.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85243005/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7