کامبوج به برندگان جایزه نوبل «زیست صحیح» اجازه خروج از کشور نداد

[ad_1]


تهران- ایرنا- سه برنده کامبوجی جایزه جهانی نوبل آلترناتیو «زیست صحیح» که قرار است جایزه خود را در استکهلم سوئد دریافت کنند، به دلایلی اجازه خروج از کشور نیافتند.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85247221/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF