ژاپن گزینه شکایت از چین نزد سازمان تجارت جهانی را بررسی می کند

[ad_1]


تهران – ایرنا– ژاپن امروز سه شنبه اعلام کرد ممکن است به دلیل تصمیم چین برای ممنوعیت واردات تمام غذاهای دریایی ژاپن پس از رها شدن آب تصفیه شده رادیواکتیو به دریا از نیروگاه هسته ای فوکوشیما، به سازمان تجارت جهانی شکایت کند.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85214150/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF