ژاپن و استرالیا همکاری دفاعی را تقویت می کنند


تهران- ایرنا- نخست وزیران ژاپن و استرالیا، با امضای توافق‌نامه‌ای، بر افزایش همکاری‌های دفاعی میان دو کشور با هدف تقویت توان دفاعی در برابر هرگونه تهدید احتمالی تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84919718/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF