ژاپن عملیات ریختن پساب نیروگاه فوکوشیما به اقیانوس را آغاز می کند
منابع ژاپنی روز دوشنبه اعلام کردند دولت این کشور در نظر دارد عملیات ریختن بیش از یک میلیون تن پساب نیروگاه فوکوشیما به اقیانوس را اواخر ماه جاری میلادی یا اوایل سپتامبر آغاز کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191552/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C