ژاپن اقلام صادراتی به روسیه در فهرست سیاه را افزایش داد

[ad_1]


تهران- ایرنا – ژاپن ۷۵۰ کالای جدید به فهرست سیاه اقلام صادراتی به روسیه اضافه کرد که شامل خودروهای دست دوم و در راستای تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای گروه ۷ به خاطر جنگ اوکراین است.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85193686/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF