چین و کشورهای عربی در زمینه بیابان زدایی همکاری می کنند

[ad_1]


تهران-ایرنا- چین و کشورهای عربی در زمینه بیابان زدایی یادداشت تفاهم نامه را امضا کرده و یک مرکز تحقیقاتی بیابان زدایی ایجاد خواهند کرد.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85214620/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF