چین و آمریکا در مسیر کاهش تنش؟


تهران-ایرنا- یک مقام رسمی وزارت امور خارجه آمریکا به تازگی در مصاحبه با خبرگزاری کیودو ژاپن از برنامه سفر آنتونی بلینکن و وزیر امور خارجه آمریکا به چین در آینده خبر داده و گفته است که این سفر گام دیگری در مسیر ثبات روابط میان دو کشور خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979663/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4