چین: قدردان مواضع روسیه هستیم/ پکن و مسکو حامی یکدیگرند

همچنین یانگ شیو یکی از پژوهشگران ارشد موسسه مطالعات بین المللی چین در مصاحبه ای به گلوبال تایمز گفت: تعمیق روابط چین و روسیه و مقاومت دو کشور در برابر هژمونی آمریکا نه تنها به توسعه روابط دو کشور کمک کرده است بلکه زمینه برای ایجاد عدالت در سطج جهانی را فراهم آورده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84926303/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: روسیه و چین به عنوان بزرگترین همسایگان یکدیگر و شرکای استراتژیک به توسعه روابط با یکدیگر ادامه خواهند داد.

وی تصریح کرد: ما همیشه به از فرصت های پیش رو برای توسعه همکاری و مشارکت جهانی استقبال خواهیم کرد و می کوشیم به ارتقاء صلح و توسعه جهانی کمک کنیم.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری وزارت خارجه چین، وانگ تصریح کرد چین و روسیه قاطعانه از یکدیگر در پیگیری مسیر توسعه متناسب با شرایط ملی دو کشور حمایت خواهند کرد و قاطعانه از توسعه روابط با یکدیگر حمایت می کنند.

وی افزود: روابط چین و روسیه در شرایطی که دنیا با تغییراتی شگرفت روبرو شده است، همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به جنگ اوکراین ابراز امیدواری کرد طرفین درگیر به تلاش های دیپلماتیک خود ادامه دهند  و اختلافات خود را از طریق مذاکرات و سایر کانالهای سیاسی هرچه سریعتر حل و فصل کنند.