چین خواستار صداقت در روابط پکن-واشنگتن شد

[ad_1]


ایرنا-تهران- نخست وزیر چین در دیدار با هیاتی تجاری آمریکا تاکید کرد که چین خواستار صداقت در روابط پکن-واشنگتن است.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85206664/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D8%AF