چین از اظهارنظرهای منفی ژاپن پیرامون مسئله تایوان انتقاد کرد


تهران- ایرنا -وزارت امورخارجه چین اعلام کرد که وانگ ئی دیپلمات ارشد چینی در دیدار با یوهیو کنو سخنگوی پیشین مجلس نمایندگان ژاپن که اکنون در راس هیات همراه ژاپنی به پکن سفر کرده است، از ژاپن به خاطر “اظهارنظرهای منفی اخیر در مسئله تایوان ” انتقاد کرد.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85161675/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF