همکاری مشترک ژاپن، انگلیس و ایتالیا برای تولید جنگنده‌های نسل جدید


تهران- ایرنا- ژاپن، انگلیس و ایتالیا قصد دارند با تلفیق پروژه‌های خود، نسل جدید جت‌های جنگنده را تولید کنند.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/84965636/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84