نشست وزیران خارجه آمریکا، کره جنوبی و ژاپن برای دستیابی به ائتلافی همه جانبه
تهران- ایرنا – دولت آمریکا امروز دوشنبه از برگزاری جلسه مجازی وزیرامورخارجه آمریکا با همتایان ژاپنی و کره جنوبی در راستای نشست آتی سران سه کشور برای دستیبایی به ائتلافی همه جانبه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198412/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C