نشست سران همکاری شانگهای در سمرقند در انتطار یک رویداد بزرگ بین المللی


تهران – ایرنا – روزنامه روسی «نیزاویسیمایا گازیه تا» نوشت: اجلاس آتی سران سازمان همکاری شانگهای در ماه جاری میلادی در ازبکستان که با حضور احتمالی رئیسان جمهوری روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران و ترکیه برگزار خواهد شد، می تواند یک رویداد بین المللی بزرگ را رقم زند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84862834/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål.