نخست وزیر سابق مالزی به پولشویی متهم شد


تهران- ایرنا – محی الدین یاسین نخست وزیر پیشین مالزی به فساد مالی و دریافت رشوه متهم شده است.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85055520/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF