ناو آمریکایی وارد آبهای تحت کنترل چین شد


تهران- ایرنا – همزمان با رزمایش بزرگ دریایی و هوایی چین در اطراف جزیره تایوان و انجام شبیه سازی حملات گسترده به نقاط حساس این جزیره، نیروی دریایی آمریکا در واکنش به این رزمایش، یک ناوشکن خود را راهی آبهای تحت کنترل چین در نزدیک محل برگزاری رزمایش کرد.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85078799/%D9%86%D8%A7%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF