مقام آمریکایی قبل از سفر به چین : اختلاف نظرهای مهم دوکشور با یک سفر حل نمی شود


تهران – ایرنا– یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا خبر داد، جانت یلن، وزیر خزانه داری این کشور، به عنوان بخشی از تلاش دولت بایدن برای بهبود روابط آمریکا و چین، پنجشنبه به پکن سفر خواهد کرد.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85158208/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7