ماجرای نیروگاه اتمی فوکوشیما/ چین و روسیه هنوز سوال های زیادی دارند

[ad_1]


تهران- ایرنا – وزارت امورخارجه چین امروز چهارشنبه اعلام کرد: چین و روسیه مشترکا ۳ پرسش فنی به ژاپن درباره برنامه رهاسازی آب های آلوده به مواد اتمی نیروگاه هسته ای فوکوشیما به اقیانوس آرام ارائه دادند.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85193931/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C