عواقب فاجعه‌بار رفتن تایوان به زیر چتر هسته‌ای آمریکا


تهران –ایرنا- رسانه های چین در واکنش به اظهارات وزیرامور خارجه تایوان نوشتند : واشنگتن نه مبنای قانونی برای قرار دادن تایوان در چتر هسته ای خود دارد و نه می تواند مخالفت ها و واکنش های شدید چین به عنوان یک قدرت هسته ای را نادیده بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125921/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7