طوفان دوکسوری در چین / هزاران نفر در پی بارش شدید باران خانه‌های خود را ترک کردند + فیلم


تهران- ایرنا- شبکه تلویزیونی دولتی چین (سی سی تی وی) گزارش داد پایتخت این کشور روز یکشنبه شدیدترین بارندگی خود در سال جاری را ثبت کرد و وقوع طوفان دوکسوری (Doksuri) در روزهای شنبه و یکشنبه باعث شد تا بیش از ۳۱ هزار نفر از شهروندان پایتخت چین خانه‌های خود را تخلیه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185152/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C