سنگاپور و چین رزمایش مشترک برگزار می کنند

[ad_1]


تهران – ایرنا – نیروهای مسلح سنگاپور و ارتش چین (PLA) یک رزمایش نظامی دوجانبه را از جمعه اول سپتامبر آغاز خواهند کرد که اولین مانور از این دست از سال ۲۰۱۹ به دلیل وقوع همه‌گیری کرونا است.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85213227/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF