سند همکاری ۲۵ ساله؛ معیاری مهم در روابط ایران و چین


تهران- ایرنا – یک استاد دانشگاه بین المللی شانگهای چین و کارشناس حوزه خاورمیانه و ایران معتقد است اجرایی شدن سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین معیاری مهم در روابط دو جانبه است و اهمیت آن در مناسبات دو کشور ، تعیین کننده و به وضوح روشن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029694/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86