سفر مقام عالی روس به چین/ جنگ اوکراین و روابط دوجانبه، محور گفت و گوها


تهران – ایرنا – خبرگزاری رسمی چین “شینهوا” ساعتی پیش از سفر دیمیتری مدودف نخست وزیر سابق و رئیس حزب روسیه متحد به پکن و دیدار وی با شی جینپینگ رئیس جمهوری چین خبر داد.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/84976721/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA