سفر مقام ارشد پنتاگون به سئول/ بازدارندگی هسته ای محور گفت وگوها


تهران – ایرنا– مقامات سئول و واشنگتن خبر دادند یک مقام ارشد دفاعی آمریکا اواخر این هفته به کره جنوبی سفر خواهد کرد تا درباره بازدارندگی در برابر کره شمالی گفت و گو کند.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85137850/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7