سفر اولین وزیر کانادا به چین /فرصتی برای افزایش روابط دو جانبه

[ad_1]


تهران-ایرنا- کارشناس چینی می گویند بعد از کاهش روابط بین چین و کانادا، سفر وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی کانادا بعد از چهار سال می تواند فرصتی برای افزایش روابط بین دو کشور باشد.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85212833/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87