سئول برای تحقق نشست سه جانبه سران چین، ژاپن و کره جنوبی تلاش می کند
تهران- یک دیپلمات ارشد کره جنوبی اعلام کرد سران چین، ژاپن و کره جنوبی به دنبال برگزاری اولین نشست سه جانبه خود تا قبل از پایان سال جاری میلادی هستند که این نشست، اولین جلسه سران سه کشور در چهار سال اخیر خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215537/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4