ریاست ایرنا بر اوآنا موجب تقویت تعامل میان خبرگزاری‌های عضو خواهد شد


تهران – ایرنا – شماری از فعالان رسانه های خارجی که برای شرکت در هجدهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه (اوآنا)به تهران سفر کرده اند، با اشاره به اهمیت و جایگاه رسانه درتنویرافکار عمومی ابراز امیدواری کردند اجلاس تهران زمینه تعامل وهمکاری هرچه بیشتر خبرگزاری های کشورهای عضورا فراهم سازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920040/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF