دوسوم جوانان کره جنوبی تمایلی به تشکیل خانواده ندارند

[ad_1]


تهران- ایرنا – براساس یک گزارش در کره جنوبی تنها یک نفر از هر ۳ نفر در محدوده سنی ۱۹ تا ۳۴ سال دیدگاهی مثبت درباره ازدواج دارند که این امر می تواند منجر به کاهش شدید در تعداد ازدواج ها و افزایش بحران جمعیتی شود.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85213215/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF