در سفر وزیر بازرگانی آمریکا به چین چه گذشت؟

[ad_1]


تهران-ایرنا- یک رسانه چینی در گزارشی مبنی بر مذاکرات چهارنیم ساعتی وزیران بازرگانی چین و آمریکا را عقلانی، صریح و سازنده توصیف کردند.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85214164/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA