درخواست چین از کره جنوبی و ژاپن برای دوری از ذهنیت جنگ سرد


تهران-ایرنا- چین روز دوشنبه از ژاپن و کره جنوبی خواست تا با حفظ همکاری «از ذهنیت جنگ سرد دوری کنند» و تحت تاثیر جریانات خارجی قرار نگیرند.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85159063/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF