خبرنگاران اندونزیایی : رسانه های غربی تصویر نادرستی از ایران منعکس می کنند


تهران – ایرنا – سه تن از خبرنگاران و فعالان رسانه ای اندونزی ؛ با اشاره به تلاش رسانه های غربی برای ارایه تصویر نادرست و وارونه از جمهوری اسلامی ایران ؛ بر ضرورت گسترش همکاری های رسانه ای میان کشورهای دوست برای مقابله باجریان یکسویه خبری دنیای استکبار تاکید کردند.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85034424/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86