تهدید به بمب‌گذاری، فعالیت فرودگاه‌های فیلیپین را تعلیق کرد
تهران- ایرنا- مقامات هوانوردی غیرنظامی فیلیپین اعلام کردند: به دنبال دریافت تهدید به بمب‌گذاری از فردی ناشناس، فعالیت همه فرودگاه‌های در این کشور به حالت تعلیق درآمده‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85249348/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF