تمرکز توکیو بر مخارج دفاعی، باعث تردید در رشد اقتصادی ژاپن خواهد شد


تهران- ایرنا- دولت ژاپن در حالی طی روز جمعه لایحه بودجه عمومی برای سال ۲۰۲۳ را به تصویب رساند که مخارج عمومی در این کشور به ۱۱۴ تریلیون ین افزایش خواهد یافت و به نظر می‌رسد که چرخه رشدی که فومیو کیشیدا در نظر دارد، محدود شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980225/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF