تلاش چین برای معرفی چهره واقعی سین کیانگ/ دعوت از نمایندگان کشورها
تهران -ایرنا- دولت چین نمایندگانی از۲۵ کشور جهان از جمله چند کشور مسلمان شامل جمهوری اسلامی ایران را برای مشاهده وضعیت زندگی مردم استان مسلمان نشین سین کیانگ و شرایط آنان با هدف پاسخگویی به برخی ادعاهای حقوق بشری که از سوی برخی رسانه های غربی در خصوص این منطقه مطرح می شود، به این استان دعوت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193928/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7