اولین قطار پرسرعت اندونزی امروز رسما راه اندازی می شود

[ad_1]


تهران- ایرنا -وزارت حمل و نقل و ترابری اندونزی راه اندازی اولین قطار پرسرعت جاکارتا- باندونگ امروز اول اکتبر (۹ مهر) تائید کرد.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85244113/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF