انتقاد چین از نقض حقوق بشر بومیان در کشورهای غربی

[ad_1]


تهران – ایرنا – نماینده چین در اجلاس شورای حقوق بشر به انتقاد شدید از اقدامات کشورهای غربی علیه بومیان پرداخت.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85243075/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C