افزایش ۱۲.۴ درصدی واردات نفت خام چین با قیمت ارزان تر

[ad_1]


تهران- ایرنا -براساس داده های اداره گمرک چین واردات نفت خام چین افزایشی ثابت در ۷ ماهه اول سال ۲۰۲۳ داشته است.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85197168/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B2-%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1