افزایش نرخ بهره بانکی کره جنوبی


تهران – ایرنا- بانک مرکزی کره جنوبی نرخ بهره بانکی را روز پنجشنبه به ۳.۲۵ درصد افزایش داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951918/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C