از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تا بررسی آخرین تحولات انتخابات ترکیه


تهران-ایرنا-کابوس صهیونیست‌ها از مانور منطقه‌ای تهران، اوجگیری دسانتیس جمهوری خواه، نزول محبوبیت بایدن، بازداشت ۵۲ معترض تاج گذاری چارلز سوم، بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و آخرین تحولات در انتخابات ترکیه مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا در چند ساعت گذشته است.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85103681/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA