ادعای رادیو آزاد آسیا: هند به دولت نظامی میانمار سلاح فروخته است


تهران- ایرنا- پایگاه خبری رادیو آزاد آسیا در گزارشی مدعی شده است دهلی نو در دو سال گذشته همچنان به روابط خود با دولت نظامی میانمار ادامه داده و حتی به آنها سلاح فروخته است.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85038376/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87