اختلاف آمریکایی‌ها در مورد دفاع نظامی واشنگتن از کره جنوبی
تهران- ایرنا- نتایج یک نظرسنجی جدید در آمریکا نشان می‌دهد که افکار عمومی این کشور در مورد دفاع نظامی از کره جنوبی دچار دوقطبی شده است و گروه بشدت مخالف و گروهی موافق هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85249014/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C