اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در دهلی نو آغاز به کار کرد


تهران- ایرنا- بیست و سومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به صورت مجازی با میزبانی هند و با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دقایقی قبل آغاز شد و قرار است عضویت رسمی و کامل جمهوری اسلامی ایران در این سازمان منطقه ای، در این اجلاس به صورت رسمی اعلام شود.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85159484/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1