آمریکا مدعی افزایش ارتباطات مرزی کره شمالی و روسیه شد
تهران- ایرنا – دیده بان آمریکایی در میانه نگرانی ها درباره احتمال انتقال سلاح میان روسیه و کره شمالی در پی نشست ماه گذشته سران دو کشور اعلام کرد طی هفته گذشته تصاویر ماهواره ای افزایش عبور و مرور خطوط راه آهن مرزی میان دو کشور را نشان داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85249681/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF