آمریکا: ما با چین در وضعیت رقابت هستیم، نه بحران و مناقشه


تهران- ایرنا- یک فرمانده ارشد نیروی فضایی آمریکا گفت که ایالات متحده در وضعیت رقابت با چین قرار دارد، نه وضعیت بحران یا مناقشه.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85069436/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87