آمریکا، ژاپن و کره جنوبی نشست نظامی برگزار کردند


تهران- ایرنا- یک مقام ارشد ارتش آمریکا گفت: همزمان با نشست نظامی آمریکا، ژاپن و کره جنوبی، کره شمالی موشک جدید خود را آزمایش کرده است.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85167385/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF