کره شمالی: کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به تایوان منجر به جنگ در منطقه می‌شود


تهران- ایرنا- کره شمالی بامداد جمعه ضمن انتقاد از کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به تایوان، نسبت به وقوع جنگ در منطقه هشدار داد.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85188675/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87